nasip@hotmail.com +90 542 603 77 37

Hakkımızda

Bu sanal herbaryum, dünyanın ilk sanal herbaryumlarından biridir.

VHLV Sanal Herbaryumu

  Bu çalışmada; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Biyoloji Anabilim Dalında 1994-2005 yılları arsında Van ve çevresinde yapılan floristik çalışmalarda toplanan materyallerin, sanal ortama aktarma yöntem ve araçlarını içermektedir. Toplanan bitkilere ait resimlerin, taze ve kuru materyallerin Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odasında; saklanması, dijital ortama aktarılmasında izlenen yöntemler ve kullanılan sanal-gerçek, öğretim araç -gereçleri tanıtılmaktadır. Ayrıca Van ve Ülke Florası için şimdiye kadar yapılmış ve yapılacak çalışmalarda izlenmiş ve izlenecek yöntemlerin gerekçeleri tanıtılmaktadır. Van Sanal Herbaryumunda bulunan yaklaşık 6 bin görüntünün; Nasip Demirkuş(ND), Mehmet Koyuncu(MK), Mehmet Fırat(MF) ve Metin Armağan (MA)’ın topladıkları bitkilerin kuru, taze materyaller ve çekilen canlı resimlerden oluşmaktadır. Van Sanal Herbaryumunun hazırlanışı, işleyişi geçerliliği ve gerekliliği tanıtılacaktır.

01
Materyal ve Metot

Her çiçeklenme dönemlerinde çeşitli yörelere ait lokalitelerde periyodik olarak bitki materyali, görüntüleri ve habitat-bitki gözlemlerine ait veriler toplanmıştır.

02
Materyal ve Metot

Araziden getirilen taze bitki örnekleri; scaner ve ışık kutusu yardımıyla taranarak bilgisayara aktarıldıktan sonra herbaryum kurallarına göre düzenlenerek kurutulmuştur. Bitki örnekleri trinoküler-lup mikroskoplarla teşhisi yapılırken, her bitkiye özgü teşhis edici özelliklerini içeren mikroskobik görüntüler; mikroskoba takılı; CCSVR cihazı, dijital fotoğraf makinesi veya ışık kutusuyla aracılığı ile büyültülerek bilgisayara aktarılmaya çalışılmıştır. Böylece çok sayıda bitkinin teşhis edici özelliğine ait görüntülerde toplanmış ve. bu görüntüler;Van Florası Sanal Herbaryumu’nun nitel veri tabanın oluşturmuştur.

03
Materyal ve Metot

Bilgisayar ortamına aktarılan görüntüler sırasıyla; Adobe Photoshop grafik programı kullanılarak rötuşlaşarak; her taksonun ait, bir görüntü örneği Van Florası Sanal Kitabı için, bir Van Florası Renkli Kitabı için ve bir örneği de Van Florası Sanal Herbaryumu web sayfası için hazırlanmıştır.

04
Materyal ve Metot

Web sayfası için hazırlanan görüntüler ve yazılar:Adobe Macromedia Studio 8 ürünlerinin tanıtım sürümleri aracılığıyla işlenerek; Van Florası Sanal Herbaryumu Web Sitesi görüntü ve yazılı veriler hazırlanmıştır.

05
Materyal ve Metot

Türkiye Florası Kitaplarında: Van Florasına ait bitkilerin deskripsiyonları (tanım metinleri)ve yayılış alanları, her bitki taksonuyla ile ilgili bilinen Türkçe isimleri ve tüm kullanım alanlarına özgü kaynaklar;ABBYY FineReader 8 profesyonel OCR programının kısıtlı sürümü kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır.Bu bilgiler,Van Florası’nın nicel veri tabanını oluşturmaktadır.

06
Materyal ve Metot

İnternet üzerinde;Van ve çevresi bitkilerinin; ekonomik, süs, ziraat, tarım ve kültür alanlarındaki kullanımlarının tanıtımı, İnternet, ekstra net (özel dış ağ) ve intranet (iç ağ) üzerinde Van yöresi bitkileriyle ilgili veri sorgulama ve bitki teşhisine yönelik; istenildiğinde kapsam genişletilebilecek ve tüm Türkiye bitkilerini taşıyabilecek durumda olacak şekilde:. 100 bin bitki örneği özelliklerini sorgulayabilecek ve taşıyabilecek amacıyla;2. ve 5. maddelerde amaca uygun toplanan işlenmiş ve hazırlanmış nitel ve nicel veritabanı bilgileri; MS SQL veritabanı işleme ve uygulama programı kullanılarak, uygulamanın yazılması;uygulama MS SQL server üzerinde ASP.NET, webscript, javascript, HTML, XML kullanılarak hazırlanacak; Web Tabanlı Van Florası Yazılımının Tüm Hakları Açık Kodlarıyla, ilerde amaca uygun genişletilip veya değiştirilip, Türkiye Florası ve Faunasında kullanılabilecek şekilde projesi hazırlanmaktadır.

Van Sanal Herbaryumu'nun Özgünlüğü

Van Sanal Herbaryumu'nun Özgünlüğü ile ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

Işık Kutusu

Işık kutusuyla çekilen; kartonsuz taze bitki örneklerinin 3.4x büyütmeli makroskobik genel görüntüler.

Bağlantılar

Mikroskop-lupa takılı CCSVR cihazı, dijital fotoğraf makinesi ile çekilen ve ışık kutusundan 50–60 büyültmeye kadar bitki teşhisi amacına yönelik mikroskobik görüntülerin teşhis esnasında alınması. Bu görüntüler; Türkçe ve İngilizce deskripsiyonunda(tanım metninde), Türkçe ve Latince kavramların geçtiği kısımların üzerine link atılacaktır.

Kategorilendirme

Her bitkinin bilinen tüm Türkçe veya yerel adlarına ve Latince adlarına göre kategorize edilecektir.

Kullanım Amaçları

Her bitkinin bilinen tüm ekonomik, kültürel, süs, tıbbi ve zirai kullanım amaçları ve sahaları literatürde bilindiği kadarıyla verilecektir.

İndeksleme

Her kuru ve taze bitki görüntüsünün ait olduğu kuru bitki örneği sanal herbaryum yayın odasın raflarda hazır ve özgün sistematik kurallara göre dizilecektir. Bu kuru bitki örneklerinin demonstrasyon örneği olması nedeniyle tahrip olmaması gerekir. Çünkü görüntüyle eşleşmesi güçleşebilir. Bu bilgiler ışığında zorunlu olmadıkça sanal odadan dışarıya ödünç verilmeyecektir.

Online Katalog

İnternet, ekstra net (özel dış ağ) ve intranet (iç ağ) üzerinde; Van yöresi bitkileriyle ilgili veri sorgulama ve bitki teşhisine yönelik anahtarı geliştirmek.

İletişim

Aşağıdaki formu kullanarak bize mesaj gönderebilirsiniz.

Adres:

VAN YYÜ Eğitim Fakültesi B Blok Üst Kat B23 Zeve Yerleşkesi 65090 TUŞBA/VAN

Telefon:

+90 542 603 77 37

Loading
Mesajınız başarıyla iletildi. Teşekkür ederiz...